OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby - prístavba zimnej záhrady k RD

Späť
Stavebník Mgr. Michal Orechovský požiadal dňa 02.08.2016 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného povolenia na zmenu dokončenej stavby súpisné číslo 227 „PRÍSTAVBA ZIMNEJ ZÁHRADY K RODINNÉMU DOMU parcela č. 847/15“.