Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby - Branislav Krajči a manž. - prístrešky k RD

Späť