OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od ústneho konania - Patrik Mitošinka

Späť
Stavebník Patrik Mitošinka,požiadal dňa 09.03.2016 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného povolenia stavby ,,RODINNÝ DOM“ v obci Nemšová, k. ú. Nemšová.