OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho konania-P. Mitošinka

Späť
Stavebník Patrik Mitošinka, Halalovka 2390/16, 911 08 Trenčín požiadal dňa 23.02.2017 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného povolenia stavby ,,Plot“ v obci Nemšová.