OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho konania-J.Krajča

Späť
Stavebník Ján Krajča, Janka Palu č. 17, 914 41 Nemšová požiadal dňa 16.01.2017 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného povolenia stavby „RODINNÝ DOM“.