OZNÁMENIE o začatí konania - Miloš Husár

Späť
Navrhovateľ Miloš Husár, Ul. Podhorská č. 1528/18, 914 41 Nemšová požiadal dňa 03.09.2015 Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na stavbu:,,VJAZD NA POZEMOK LEŽIACI MIMO TELESA JESTVUJÚCEJ CESTY III/50726 V KM 3,495 00 V MESTE NEMŠOVÁ – časť TR: ZÁVADA SO 200 – PREMOSTENIE ZÁVADSKÉHO POTOKA“.