OZNÁMENIE o začatí konania - Chodník IBV Vlárska - vstup

Späť
Navrhovateľ mesto Nemšová podal návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: Chodník IBV Vlárska-vstup.