OZNÁMENIE o začatí kolaudačného konania - Mgr. Michal Orechovský

Späť
Navrhovateľ Mgr. Michal Orechovský požiadal dňa 20.07.2017 Mesto Nemšová o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu: ,,GARÁŽ S PRÍSTREŠKOM“.