OZNÁMENIE o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - ,,Nemšová - kanalizácia mesta"

Späť
OZNÁMENIE o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - ,,Nemšová - kanalizácia mesta"