OZNÁMENIE o začatí KK a nariadení ÚK spojeného s miestnym zisťovaním-prepojenie vodovodov Nemšová-Horné Srnie, časť: Prepojenie MK Šidlíkové-Bernoláková

Späť