Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu-Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácii pre územie TSK na roky 2021 - 2027

Späť