OZNÁMENIE o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č. 1/2014 - ÚP obce Borčice

Späť