Oznámenie o spoločnom verejnom prerokovaní navrhovanej činnosti ,,Dobývanie cementárskych surovín - Plán otvárky, prípravy a dobývania ložiska cementárskych surovín Horné Srnie 2016-2025".

Späť