OZNÁMENIE o pokračovaní konania zmeny dokončenej stavby - Z. Bahnová-rekreačný dom

Späť
Stavebníčka Zuzana Bahnová požiadala dňa 15.05.2015 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby súpisné číslo 1885:,,ZMENA DOKONČENEJ STAVBY PRÍSTAVBOU NA REKREAČNÝ DOM na p.č. 1992/1, 2“.