Oznámenie o obdržaní nových podkladov k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby s možnosťou sa s nimi oboznámiť

Späť