Oznámenie o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MsZ

Späť