Oznámenie o možnosti oboznámiť sa s podkladmi k návrhu na vydanie ÚR na líniovú stavbu: ,,Novostavba polyfunkčného objektu, bytového domu..."

Späť