Oznámenie o možnosti oboznámiť sa s obdržanými podkladmi a vyjadreniami k návrhu na vydanie ÚR-Ing. Ľubomír Fehér, MBA

Späť
Stavebné úpravy a prístavba domu s. č. 52 v k. ú. Nemšová