OZNÁMENIE o možnosti nahliadnuť do podkladov rozhodnutia - Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky

Späť