Oznámenie o doplnení návrhu v začatom územnom konaní

Späť