Oznámenie o cyklistickom podujatí dňa 19.05.2016

Späť
Cez mesto Nemšová pôjde 19.5.2016 medzi 11.00 a 14.00 h pelotón cyklistov v počte cca 30 osôb. Ide o osvetové podujatie, kde pacienti so sklerózou multiplex bicyklujú od Tatier k Dunaju. Viac informácií nájdete v súboroch nižšie. Pelotón bude v sprievode policajných vozidiel, všetci cyklisti budú pohromade, nejde o preteky, premávka nebude zastavená ani výrazne obmedzená. Informovať obce a mestá o prejazde pelotónu nám vyplýva z povolenia na zvláštne užívanie pozemmných komunikácií.