Oznámenie - jednoduché pozemkové úpravy - JFK Servis, s.r.o.

Späť
Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor zvolávajú ustanovujúce zhromaždenie k jednoduchým pozemkovým úpravám na deň 7.6.2017.