Oznam - povinnosť registrácie a identifikácie chovu koňovitých zvierat

Späť
Mestu Nemšová bola dňa 10.11.2016 doručená žiadosť o súčinnosť pri kontrole identifikácie a registrácie koňovitých zvierat.