OZNAM - mimoriadne udalosti počas Veľkonočných sviatkov

Späť
OZNAM Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom,že v mimoriadnych prípadoch (úmrtia)počas Veľkonočných sviatkov môžete volať dňa 26.03.2016 / sobota /Mgr. Raftlovú, č. tel.: 0918 876 668 V Nemšovej, 24.03.2016 Ing. Iveta J u r i s o v á prednosta úradu