OZNAM - informácia pre občanov v prípade mimoriadnych prípadov

Späť
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že v mimoriadnych prípadoch (úmrtia) počas Vianočných a novoročných sviatkov môžete volať: 25.12.2015 Ing. Brandoburová, č.tel.: 0918 876 695, 26.12.2015 Mgr. Raftlová, č.tel.: 0918 876 668, 2.1.2016 Mgr. Raftlová, č.tel.: 0918 876 668.