OZÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania - Miloš Husár

Späť
Stavebník Miloš Husár požiadal dňa 25.01.2016 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na stavbu:,,VJAZD NA POZEMOK LEŽIACI MIMO TELESA JESTVUJÚCEJ CESTY III/50726 V KM 3,495 00 V MESTE NEMŠOVÁ – časť TR: ZÁVADA SO 200 – PREMOSTENIE ZÁVADSKÉHO POTOKA“.