Opätovné oznámenie o začatí územného konania - prípojka NN - Matúš Štefaničák

Späť