Okresný úrad Trenčín, Rozhodnutie - zamietnutie odvolania - Stavebné úpravy a prístavba domu s.č. 52

Späť