Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor - UPOZORNENIE na zaburiňovanie pozemkov

Späť
Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor - UPOZORNENIE na zaburiňovanie pozemkov