Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor - Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav-JFK Servis, s.r.o.

Späť
Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor - Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav-JFK Servis, s.r.o.