Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor - JFK Servis, s.r.o. - jednoduché pozemkové úpravy

Späť