Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky- Zmena prvostupňového rozhodnutia-Václav Šlesarik

Späť