Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky - Rozhodnutie - ,,Novostavba dvoch bytových domov v Nemšovej - Vlárska III"

Späť