Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP - Rozhodnutie o prerušení konania - TVK, a.s.

Späť
Návrh na zmenu ochranného pásma a na zmenu režimu hospodárenia v ochrannom pásme 2. stupňa - vnútorná časť vodárenského zdroja Nemšová