Návrh Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení - Materská škola sv. Gabriela, ŠKD pri Katolíckej spojenej škole Nemšová

Späť