Návrh Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení - Centrum voľného času pri Katolíckej spojenej škole

Späť