Návrh VZN o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území mesta Nemšová

Späť