Návrh VZN o pravidlách času prevádzky služieb na území mesta Nemšová

Späť
Návrh VZN o pravidlách času prevádzky služieb na území mesta Nemšová