Návrh VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území mesta Nemšová

Späť
Predmet úpravy Toto VZN sa vydáva na ochranu verejného poriadku a na regulovanie používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Nemšová.