Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Nemšová

Späť