Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj obce

Späť
Mesto Nemšová navrhuje týmto všeobecne záväzným nariadením ustanoviť na území mesta Nemšová miestny poplatok za rozvoj.