Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 9/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nemšová

Späť