Návrh VZN č... / 2015, ktorým sa dopĺňa VZN č. 6/2015 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb,o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Nemšová

Späť
Návrh VZN č. .../ 2015, ktorým sa dopĺňa VZN č. 6/2015 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Nemšová.