Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014-2020

Späť

Vážení spoluobčania,

Miestna akčná skupina Vršatec ako spracovateľ „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nemšová na roky 2014 až 2020“, v spolupráci s mestom Nemšová, Vám predkladajú návrh, ktorý je zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta Nemšová. Pripomienky k návrhu je možné predkladať v termíne do piatku 5. júna 2015 osobne na Mestskom úrade na 1. poschodí počas úradných hodín alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: andrea.ondrejickova@nemsova.sk

 

Miestna akčná skupina Vršatec, 26.05.2015