Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Nemšová

Späť