KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE - Mgr. Michal Orechovský - garáž s prístreškom

Späť
Navrhovateľ Mgr. Michal Orechovský, Ul. Mierové námestie č. 227/30B, 914 41 Nemšová požiadal dňa 20.07.2017 Mesto Nemšová o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu: ,,GARÁŽ S PRÍSTREŠKOM“.