Kolaudačné rozhodnutie - komunikácie a parkoviská - Dasko, s.r.o.

Späť
Mesto Nemšová p o v o ľ u j e užívanie stavby ,,SÍDLO FIRMY DASKO, s.r.o., NEMŠOVÁ, RYBÁRSKA UL. “ časť: SO 02 KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ.