Informovanie občanov o dočasnom obmedzení prevádzky Slovenskej pošty v Nemšovej

Späť

Slovenská pošta,a.s. oznamujeme dočasné obmedzenie hodín pre verejnosť dodacej Pošty Nemšová, prevádzkovanej vo Vašom meste.

Hodiny pre verejnosť pošty Nemšová budú v dňoch 10 . - 13.01.2017 upravené nasledovne:

Utorok, Štvrtok, Piatok: 08:30 – 12:00 hod. a 13:00 – 16:00 hod.

Streda: 08:30 – 12:00 hod. a 13:00 - 17:00 hod.

Dôvodom tohto obmedzenia sú PN zamestnancov, doručovanie zásielok poštovými doručovateľmi bude počas daných dní zabezpečené.

Počas tohto obdobia môžu zákazníci využiť naše služby na ďalších poštách, umiestnených v blízkosti mesta Nemšová, ktoré sú otvorené pre verejnosť v širšom rozsahu. Ide predovšetkým o tieto pošty:

Dubnica nad Váhom 1,Bratislavská 432/7 08:00 – 17:00 hod.

Horné Srnie,Potočná č. 2 08:00 -16:00 hod. , v stredu : 08:00 – 17:00 hod.