Informácia o materiálnej pomoci a použití finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nemšová pre vojnových utečencov z Ukrajiny- Jún 2022

Späť