Dodatočné povolenie zmeny stavby - Mgr. Orechovský Michal

Späť
Stavebník Mgr. Michal Orechovský požiadal dňa 02.08.2016 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného povolenia na zmenu dokončenej stavby súpisné číslo 227 „PRÍSTAVBA ZIMNEJ ZÁHRADY K RODINNÉMU DOMU."